PROGRAMAK PROIEKTUAK EXPERIENTZIAK

Programas Proyectos Experiencias


EUSKARAZ BIZI

Euskaraz Bizi” programaren helburu nagusiak bi dira:

  • Eskolan, ikasleen artean, euskeraren erabilera bultzatzea.

  • Eskola eta beste erakunderen arteko harremanak ahal diren neurrian euskeraz izatea.

El programa “Euskeraz Bizi” tiene dos objetivos principales:

  • Impulsar la utilización del euskera entre los alumnos-as del centro.

  • Que las relaciones entre la escuela y otras instituciones sean en euskera siempre que sea posible.

Goi maila lortzeko bidean gaude

Aspiramos a conseguir acreditación avanzada

IKE


ESKOLAN, EKINTZA OSAGARRIAK DIRELA MEDIO, EUSKARAREN ERABILTZEA BULTZATZEA

IMPULSAR LA UTILIZACION DEL EUSKARA MEDIANTE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

STEAM siglek bost diziplina identifikatzen dituzte: Zientzia (Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta Matematikak. Beraien arteko harremana berez atxikita duten ezaugarria da. Beraz, nahita sorrarazi behar dira egoera jakin batzuk, irakasgai horietako kontzeptuak aldi berean eta era integratuan ikasi ahal izateko, diseinu-testuinguru praktikoan eta metodologia aktiboak gehituz; esate baterako, arazoak ebazteko metodologia.